Vzhledem k tomu, že velké procento léčiv se vyrábí v Číně, jak dlouho budeme bez léků kvůli epidemii coronavirus?


Odpověď 1:

Hm. Možná ta otázka nedává moc smysl.

Nejprve jsem byl schopen prohledávat internet, abych řekl něco o čínských farmaceutických vývozech. Můj závěr je, že Čína představuje jen velmi malé procento léčiv prodávaných v západních zemích.

Za druhé, i když je většina léčivých přípravků vyráběna v Číně, nebudete bez léků, protože je velmi nepravděpodobné, že by vypuknutí koronaviry mělo na Čínu v dlouhodobém horizontu značný dopad.