Jak se chráníme před koronaviry?


Odpověď 1:

Vyvarujte se nepříjemných oblastí

umývejte si ruce často.

Po kontaktu s neposkvrněnými nebo kontaminovanými místy se nedotýkejte obličeje a úst.

Vyvarujte se kontaktu s nemocnými lidmi a nesdílejte žádné osobní věci, jako je jídlo, nádobí, šálky a ručníky atd.

Pokud onemocníte, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.