Jak můžeme identifikovat koronaviry, které se rozšířily v Číně?


Odpověď 1:

Covid-19 je obalený virus RNA. V současné době se provádí analýza polymerázovou řetězovou reakcí s reverzní transkripcí (RT-PCR) k detekci RNA sekvencí, které jsou pro virus jedinečné.

Polymerázová řetězová reakce (PCR) je relativně jednoduchá a široce používaná technika molekulární biologie pro amplifikaci a detekci sekvencí nukleových kyselin. Ve srovnání s tradičními metodami klonování a amplifikace DNA, které mohou často trvat dny, vyžaduje PCR pouze několik hodin. PCR je vysoce citlivá a vyžaduje minimální šablonu pro detekci a amplifikaci specifických sekvencí.

Reverzní transkripční PCR nebo RT-PCR umožňuje použití RNA jako templátu. RNA je reverzně transkribována do komplementární DNA (cDNA) pomocí reverzní transkriptázy a cDNA je poté amplifikována pomocí PCR.

Viz například:

2019 nový koronavirus (2019-nCoV)

Klinické vlastnosti a intrauterinní vertikální přenosový potenciál infekce COVID-19 u devíti těhotných žen: retrospektivní přehled lékařských záznamů