Jak špatný je koronavirus v Číně? Ukrývá čínská vláda rozsah ohniska?


Odpověď 1:

Na začátku každého ohniska je shromážděno jen velmi málo údajů, a tedy i velké množství nejistoty.

Protože se shromažďuje více údajů a jsou k dispozici pro analýzu, úroveň nejistoty klesá. Poté je třeba učinit rozhodnutí o tom, co lze udělat.

Bez ohledu na to, co čínská vláda dělá, budou lidé, kteří nesouhlasí s rozhodnutími učiněnými pod nejistotou. Vláda může být obviněna z nedostatečné reakce stejně snadno jako z reakce.

Každý, kdo má někdy odpovědnost za rozhodování s vysokou nejistotou, ví, že jakákoli učiněná rozhodnutí bude muset být revidována, jakmile budou k dispozici nová data a informace.

Čínská vláda se v těchto obtížných podmínkách chová skvěle.