Vyskytly se případy koronaviru, které byly tak mírné, že nebyly hlášeny?


Odpověď 1:

O tom není pochyb. Závažnost se pohybuje od nezjistitelných až po fatální a mnoho případů zůstalo nehlášených. Problém je v tom, že i asymptomatičtí lidé mohou být nakažliví a zpoždění vykazování znamená, že naše odhady jsou mnohem nižší než skutečné počty.

Tento graf ukazuje, jak důležité to je. Šedozelené pruhy ukazují skutečný počet nových případů, podle toho, kdy pacienti sdělili svým lékařům, že se u nich poprvé objevily příznaky. Oranžové sloupce ukazují počet nových případů, které byly hlášeny. Nejviditelnějším výsledkem je zpoždění asi 10 dnů, což znamená, že infikovaní pacienti mohou nemoc přenášet více než týden, než vědí, že jsou nemocní. Ale co je důležitější, je bod na štítku „Oficiální případy začnou explodovat.“ To je, když se hlášení začalo rychle zvyšovat, ale do té doby byla nemoc již ve své exponenciální růstové fázi, se skutečným počtem případů

desetkrát vyšší

než bylo hlášeno.

A to je to, kde jsme dnes v USA: úředníci stále hovoří o počtu hlášených případů, ale mezi rozšířeným popřením (a tudíž nedostatkem preventivních opatření) a neomluvitelným nedostatkem testování se domnívám, že uvidíme, jak se mýlí jsou asi za týden a půl.