Dosáhlo rozšíření koronaviru „bodu zlomu“?


Odpověď 1:

Typickou definicí „bodu zlomu“ může být „bod, kdy se řada malých změn nebo incidentů stane natolik významnou, že způsobí větší a důležitější změnu“. Příkladem toho může být současná situace v Jižní Koreji, Itálii a Íránu.

definovat bod zlomu - Vyhledávání Google

a

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Vzorec nárůstu počtu případů v Číně byl však typický pro logaritmické zvýšení - přibližně dvojnásobné zvýšení za den. A tento vzorec časem pokračoval. Je příliš brzy na to, abychom zjistili, zda v těchto nově vypuklých zemích došlo k navýšení protokolu.

Můžete se podívat na ovládací panel JHU, který sleduje případy, úmrtí, zotavení a značení věcí na mapě světa. Aktuální mapa a čísla (nezapomeňte zkontrolovat datum a čas poslední aktualizace v levém dolním rohu mapy) včetně lineárního a logového grafu na pravé straně obrazovky. Mezi těmito dvěma prezentacemi můžete přepínat.

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Mám podezření, že zpravodajská místa se k této otázce přistoupí velmi brzy, když oznámí své interpretace „pokroku“ nemoci.