Způsobuje koronavirus náhlou smrt bez varování?


Odpověď 1:

Ne náhlá smrt bez varování. Nová pneumonie je však zákeřná, protože někteří pacienti (včetně prvního případu v USA) mohou mít stabilní onemocnění déle než týden nebo se z něj dokonce zotavují, ale dochází k náhlému zhoršení jejich stavu (jako je dušnost), což vyžaduje intenzivní péče o přežití.

Tato nepředvídatelná povaha způsobuje, že péče o pacienta je obzvláště složitá. V ideálním případě by pacienti s velmi malými nemocemi měli být hospitalizováni pod pečlivým dohledem, takže jakmile se něco stane špatným, mohou jim být okamžitě poskytnuta intenzivní péče. Prodloužený průběh nemoci však časy velmi velkého počtu pacientů (v endemických oblastech) činí nereálným hospitalizovat každého pacienta. Výsledkem je, že mnoho pacientů nebude mít okamžitý přístup k první pomoci, což je činí kvůli nárůstu zranitelnosti náhlým úmrtím.