Myslíte si, že epidemie koronavirů urychlí oddělení Číny a USA?


Odpověď 1:

Ohnisko jistě přiměje americké výrobce, aby přemýšleli o svých dodavatelských řetězcích a o tom, jak mohou být přesměrováni, aby se v budoucnu takové situaci vyhnuli. Jedním takovým příkladem je skutečnost, že mnoho složek léčiv vyráběných v USA pochází od čínských dodavatelů. Patří sem také drogy dodávané z Číny v jejich konečné podobě. Četl jsem dnes článek týkající se vyzbrojování těchto čínských výrobků, který zahrnuje odmítnutí Číny prodávat přísady, léky, které nemají žádné lékařské výhody, nebo dokonce léky, které by ve skutečnosti mohly mít škodlivé účinky na uživatele. To jsou pro americké výrobce vážné obavy, které je třeba vzít v úvahu při zvažování původu místa jejich výroby.