Můžeme nazvat koronavirem jako včerejší novinkou?


Odpověď 1:

Bylo by obrovskou chybou podceňovat účinky viru ... musíme si být vědomi a podniknout veškerá preventivní opatření, dokud skutečně nebude nadále představovat hrozbu. Řeknout, že by bylo také stejně velkou chybou vyhodit ji z proporcí a vytvořit zbytečnou paniku. Projde a my to přežijeme, ale možné poškození lze minimalizovat vědomím a prevencí. Nejprve to bylo tak medializováno a zpolitizováno médii ... prozatím se zdá být antiklimactic, ale upadnutí do falešného pocitu bezpečí není moudré ...