Může psychóza učinit z koronaviru silnější virus?


Odpověď 1:

Vaše otázka nedává smysl.

Psychóza a koronový virus nemají nic společného. Každý může chytit koronový virus, ale jen málokdo bude mít ve svém životě psychotickou epizodu.

Psychózu způsobuje velmi závažné duševní onemocnění, jako je schizofrenie nebo bipolární porucha. To znamená, že osoba ztratila kontakt s realitou.

Virus korony (Covid-19) je potenciálně smrtící virová infekce, která je přenášena kapičkovou infekcí.

Nemají vůbec nic společného.