Mohou kočky získat COVID-19 z koronavírusu?


Odpověď 1:

Kočky (a psi a lidé) dostali po staletí různé koronaviry, ne-li déle. Obecně jsou koronaviry, které infikují určitý druh, omezeny na tento konkrétní druh. Kočky nedostávají psí koronaviry a naopak.

Kočky a psi nejsou náchylní k kmeni Covid 19. Takže ne, vaše kočka (nebo pes) ji nemůže „chytit“ od vás, i když máte aktivní případ.

Tyto viry však mohou a do značné míry mutují. Konkrétní koronavirus zvaný „Covid 19“, podle vědců, kteří ho studují, byl pravděpodobně typem, který postihl netopýry, ale pak mutoval a „skočil“.


Odpověď 2:

Na základě informací, které jsou v současné době k dispozici, je COVID-19 koronavirus, který se dříve vyskytoval u netopýrů, možná hadů a mutoval, aby byl schopen použít člověka jako hostitele. Takže technicky nejsou kočky lidské, nemohou chytit COVID-19.

Trpí již různými formami koronaviru, protože koronaviry jsou hlavně infekce u zvířat.