Díváme se na recesi založenou na současném stavu na trhu kvůli koronaviru?


Odpověď 1:

Recese je definována jako „záporná míra růstu během dvou po sobě jdoucích čtvrtletí“.

Pokud jde o parametr přísné definice, zdá se, že indická recese zde není úplně. Ale je tu spousta nevyřčených věcí, na kterých záleží, a tyto nevyřčené „věci“ nesledují žádnou definici. V mnoha odvětvích a průmyslových odvětvích je zde recese pevně. Ale protože máme velkou populaci, spotřeba je daná, ale její dění probíhá pomaleji. Bude to docela dlouho, než nás zasáhne celková recese.

Bude covid 19 hit vážný? Právě jsem mluvil s vyšším pulmonologem a navrhl časové rozpětí tří čtvrtin, než se spread rozšíří v Indii. Narušení na straně podnikání však bude značné a bude trvat možná další čtvrtletí.

Takže ano. Právě tady je obrovské zpomalení. A nejhorší se ještě musí stát.

Přísně můj názor.