Jsou případy koronavírusu v Číně snižovány?


Odpověď 1:

Druhé hlavní vypuknutí viru Wuhan začíná v Číně, když vláda nutí podniky znovu se otevřít. Vydali knihu na oslavu vítězství v boji proti viru Wuhan. Trochu předčasné, nemyslíš? Někteří pracovníci zůstávají v přeplněných kolejích. Jiní pokračovali v běžných činnostech, jako je masový tanec a chodili do balených restaurací. Kéž se Bůh smiluje s Číňany.