Jsou pokusy o zadržení koronaviru nebo zpomalení jeho šíření, což mu dává větší potenciál k mutaci?


Odpověď 1:

Ne. Naopak. Vidíte, virus není organismem sám o sobě. Je to jen velká molekula. Dokud není uvnitř buňky hostitele, nemůže se množit, a proto se nemůže ani mutovat, ani kdyby se jeden virus na povrchu někde mutoval vnějšími okolnostmi (jako je sluneční světlo nebo něco podobného tomu, co nepatrně mění molekulu, aniž by ji poškodila natolik, že nemůže fungovat), bylo by třeba poté infikovat hostitele, aby se tato specifická mutace rozšířila a rozšířila.

Potenciál mutace je tedy vyšší, když je šíření rychlejší a virus je konfrontován s mnoha novými hostiteli a situacemi. Zahrnutí nebo zpomalení šíření viru také minimalizuje šance na mutace, nikoli naopak.


Odpověď 2:

Ne.

Sklon viru mutovat je přímo úměrný počtu virů. Čím více virů, tím pravděpodobnější bude mutace jedné z jejich bilionů. V takové populaci je to čistá šance.

Čím více jej tedy zpomalíte, tím méně virů existuje a bude méně mutací. (A čím méně lidí zemře).